Yunanistan Turistik Vize

Yunanistan Turistik Schengen Vizesi Gerekli Belge Listesi 

Yunanistan Turistik Vize belgelerinde bulunması gereken özellikler; 

Yunanistan Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Yunanistan turistik schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;


1. Yunanistan vize başvuru formu

* Yunanistan Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Yunanistan Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.


2. Pasaport 

Yunanistan Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Yunanistan turistik vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Yunanistan Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*Yunanistan turistik vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*Yunanistan Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Arkalı/önlü ulusal nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*Yunanistan turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Yunanistan Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

 

6. Yunanistan Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*Yunanistan Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Yunanistan Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. Yunanistan Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Yunanistan Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Yunanistan'a gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* Yunanistan Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

*Yunanistan Turistik Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise;

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Yunanistan Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*Yunanistan vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Yunanistan seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

Yunanistan Turistik Vize

 

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; Yunanistan vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Yunanistan vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ;Yunanistan turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Yunanistan Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

Yunanistan vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.Yunanistan'a seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Yunanistan'da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. Yunanistan turistik vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Yunanistan'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Yunanistan'a dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişinin Yunanistan ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Yunanistan turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin Yunanistan seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Yunanistan seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Yunanistan'da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Yunanistan'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.Yunanistan Schengen turistik vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişinin Yunanistan'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir;

Yunanistan turistik vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Yunanistan turistik vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Yunanistan turistik vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Yunanistan turistik vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.Yunanistan Turistik vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Yunanistan turistik vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Yunanistan turistik vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Yunanistan turistik vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Yunanistan Turistik Vize

Duyurular

Yunanistan Seyahatlerine İlişkin Covid-19 Güncellemesi

Covid-19 pandemisi sebebiyle uzun süredir seyahat kısıtlaması uygulayan Yunanistan, sınırlarını açtı. 14 Mayıs itibarıyla geçerli ...
2021-08-23 11:26:58

Yunanistan Konsolosluğunun istemiş olduğu biometrik fotoğraf

Yunanistan Konsolosluğu, vize işlemlerinde kullanılacak olan biometrik fotoğraflarda bazı özellikler aramaktadır. Yunanistan Başkonsolosluğ...
2021-01-18 15:58:36

Yunanistan Konsolosluğu tarafından pasaportta aranılan özellikler

Yunanistan Başkonsolosluğu ve Yunanistan Konsoloslukları yapılacak olan Yunanistan vize başvrularında aşağıda bulunan özellikleri görmek ...
2021-01-18 15:57:42

Yunanistan Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için (212) 393 8290 -1-2-4 ...
2021-01-18 15:56:39
Tüm Duyurular
Turistik Vize